برندهای کارواش

برندهای کارواش – کارواش دستگاهی است که آب را با فشار بالا و با استفاده از یک تفنگی

و نازل، بر روی سطح مورد نظر پاشش می نماید. فشار بالای آن باعث پاک شدن جرم و آلودگی

از سطح می گردد. این فرایند مشابه گذاشتن انگشتتان روی شلنگ باغبانی است تا فشار

آب گذرنده را افزایش دهید. ولی خب فشار کارواش خیلی بیشتر از این حرف هاست.

در مصرف آب

جالبه بدونید که میزان مصرف آب توسط دستگاه کارواش خانگی بسیار کمتر از سایر

روش های نظافتی می باشد. به شکلی که اگر برای انجام عملیات شستشوی معمولی

به جای شلنگ آب از کارواش استفاده شود، میزان مصرف آب تا چند درصد کاهش پیدا می کند.

صرفه جویی در زمان

زمانی که از کارواش استفاده می کنید عملیات شستشو با فشار بالای آب انجام می شود،

که سرعت انجام کار بسیار بالا می رود. این در حالی است که انجام این عملیات با شلنگ

آب معمولی و یا سایر روش های نظافتی سنتی زمان بسیار بیشتری از شما خواهدگرفت.

صرفه جویی در نیروی کار

با استفاده از دستگاه کارواش عملیات شستشو با صرف کمترین انرژی صورت می گیرد چراکه

در این روش پاک کردن آلودگی از روی سطح توسط فشار بالای آب صورت میگیرد و نیازی

به صرف انرژی توسط فرد برای زدودن آلودگی های سرسخت نیست.

نمایش یک نتیجه