اسپلیت و کولر گازی

 اسپلیت و کولر گازی – کولر گازی یکی از محصولات تهویه مطبوع است که قابلیت سرمایش و گرمایش را دارد

و در انواع و اشکال مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرد. کولرگازی ها از سیکل تبرید

پیروی می کنند که اصلی ترین اجزای آن، کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور است.

مبرد فریونی با ویژگی های خاص از داخل این سیکل بسته عبور میکند تا با تبادل حرارتی با محیط، سرمایش و گرمایش فضای کاربری را تامین کند.

اسپلیت و کولر گازی

اسپلیت و کولر گازی – تبرید به منظور شرایط مناسب برای کاهش دمای یک مکان (یا یک ماده)

نسبت به محیط آن صورت می گیرد و یا انتقال گرما از یک محیط با دمای پائین به یک

محیط با دمای بالاتر. گرما از یک محیط با دمای بالاتر به یک محیط با دمای پائین تر به خودی

خود انتقال می یابد و نیاز به عملیات خاصی نداریم ولی چنانچه بخواهیم عکس این را عمل

را انجام دهیم حتما نیاز به کار داریم. در سیستم تبرید تراکمی مقداری گرما در اواپراتور

جذب و مقداری گرما در کندانسور دفع می گردد.

نمایش یک نتیجه